Frigler’in nehir tanrıları mı, Bitinya kraliçesinin gücü mü, Sakar Dede’nin kerametiyle mi başlar her şey… Bilinmez.

Ama bilinen odur ki; kuzeyin asiliğini, batının ılımanlığını  bağrında yumuşatan bu verimli toprakların yüreğinden bir cennet fışkırır; yeşil doğar!

BİRLİKTEN TEDRA DI VERDE DOĞDU

İsabalı Köyü’nün kuruluşuyla ilgili pek çok rivayet vardır. Birine göre; Anadolu’ya ilk yerleşen Türkmen grubu Manavlar’dan arıcılık yapan İsa adlı bir Manav’ın ürettiği ballar bu yörede büyük ün yapar ve köy, “İsa’nın balının üretildiği yer” olarak anılmaya başlar. Bir diğerine göre; Ege Bölgesi’nde bulunan, halkının tamamı Yörük olan Cumaova adlı yerden gelen Emrullah Efendi’nin ailesi ve hayvanlarıyla buraya geldiği ve bu köyü kurduğu biçimindedir.

Son derece verimli topraklara sahip olan İsabalı Köyü’nde, Akdeniz ikliminin yanı sıra kuzeyinde az da olsa Karadeniz iklimi hüküm sürer. İklimin elverişliliği sebebiyle mahallede yetişmeyen ürün neredeyse yok gibidir.

Tarım bilgisi, çalışkanlığı ve geniş bakış açısıyla dört nesildir aynı köyde yaşayan ve bu bölgenin havasını, suyunu, toprağını iyi bilen Uysal Ailesi’nin birikimi, Pizrenli Ailesi’nin bu topraklarda gerçekleştirdiği projeye güç verdi. 2019 yılında, Hakan Pizrenli ve Rafet Uysal’ın arazide çalıştıkları bir gün yaptıkları fikir alışverişi fitili ateşledi ve Tedra Di Verde  doğdu.

Bir tarafta meyvenin doğasını derinlemesine bilen, donanımlı ve tecrübeli bir tarım emekçisi aile, diğer tarafta altyapıyı kurup, planlamayı yaparak, köyün içerisindeki gıda  üretim tesisini eksiksiz hayata geçirmiş, satış ve tedarik tecrübesi yüksek bir aile; “zaman ve risk isteyen tarımsal yenilik” için el ele verdi. Birbirinden öğrenen ve birbirini tamamlayan bu ekip ve güç birliği, kaliteli ürünlerin, sağlıklı lezzetlerin yanı sıra 70-80 haneli bir köye istihdam sağlayan Tedra di Verde’ye dönüştü.

 

ÜRÜNLERİMİZ